Поддръжка & Cервиз

Споразумения за превантивна поддръжка

Нашите уреди са проектирани така, че да се увеличи максимално нивото на устойчивост на принципа на най-малка намеса от страна на оператора; има, обаче, няколко мерки, които могат да се предприемат, за да се удължи максимално живота на уреда. Това основно са рутинната поддръжка, подходящия размер на пробите, както и използването на подходящите консумативи за всяко приложение.
Рутинните проверки и поддръжка на вашите лабораторни уреди трябва да се извършват редовно, за да се поддържат във върхова оперативна форма. LECO предлага Споразумения за превантивна поддръжка (PMA) като находчив и удобен начин да предотвратите неочакван престой и свързаните с това разходи. Със споразуменията на LECO (PMA), обучените сервизни специалисти на LECO извършват проверки на техническата поддръжка на вашият уред (включително почистване и възстановяване на потоко-пътеки) съгласно регулярен график.
Моля, свържете се с нас за ценова оферта или за по-подробна информация.
Download Contact us

Обслужване на Квалификация на инсталацията (IQ) и Квалификация на функционирането (OQ)

Обслужването от страна на LECO на IQ и OQ протоколите гарантира, че вашите уреди и софтуер са инсталирани правилно и функционират съгласно спецификациите на LECO. IQ/OQ се извършва на място, във вашия обект, от сертифициран инженер на LECO по техническото обслужване, който е специално обучен да валидира уредите на LECO. Резултатите от протоколите IQ/OQ се документират изцяло, като включват аналитични данни и статистически анализи.
За повече информация, моля, свържете се с нас.

Contact us

Удължена гаранция

Също така, ние даваме удължена гаранция на вашите уреди. Клиентите, които са се възползвали от тези програми, са спечелили от предимствата на уреди с по-добра поддръжка и по-дълъг живот.
За да получите оферта или за по-подробна информация, моля, свържете се с нас.

Contact us
Връщане