• Системата за анализ и управление на изображения лесно преобразува необработени данни в ценна информация, която може да бъде предадена професионално. Това включва лесно управление на изображения, което записва, организира и възстановява всички изображения и свързани данни.

Връщане