Product

 • Сяра / Въглерод

  Одобрена от ASTM техника за определяне на съдържанието на сяра и въглерод едновременно или поотделно в много органични материали като въглища, кокс и нефт, както и в някои неорганични материали като почва, цимент и варовик. Точни резултати се получават за по-малко от 3 минути и не са необходими опасни химикали.

 • Въглерод / Азот / Протеин

  Рентабилна алтернатива на метода на разлагане по Келдал (Kjeldahl), анализаторите на LECO са по-бързи, по-сигурни и по-надеждни при измерване на съдържанието на протеини в храните. Методът на Dumas за директно изгаряне предлага минимална пробоподготовка, голям капацитет за проби, което осигурява оптимален хомогенен анализ и прецизни резултати.

 • Въглерод / Водорд / Азот

  Етикети за хранителна стойност (протеини) за храни и фуражи; характеристика на материалите като клас и стойност за горива, въглища, кокс; почвознание и ботаника, това е само част от областта на приложение на анализатор LECO CHN. За оптимална многофункционалност, уредите са налични в приспособими конфигурации – азот/протеин, въглерод/азот и въглерод/водород/азот.

 • Обща влага / загуба при запалване (ЗПЗ) / съдържание на летливи вещества / Пепел

  Автоматичният термогравиметричен анализ замества традиционните аналитични методи, изискващи вакуумни пещи, муфелни пещи, везни и голям персонал. Придържайки се към одобрените методи, технологията за термогравиметричен анализ на LECO от най-ново поколение се използва в различни отрасли и приложения, включително въглища/кокс, цимент, катализатори, храни, фуражи и продукти след процес на смилане.

 • Многофазен въглерод и водород/ Влага

  LECO предлага високотехнологично решение за качествена и количествена оценка на различни типове въглерод (повърхностен, свободен, органичен, неорганичен) и водород / вода, налични в органични и неорганични проби. Многофункционалният уред се използва за измерване на общия органичен въглерод в скалите и почвата, общия органичен и неорганичен въглерод в отпадъците и други.

  Product

Връщане