Upcoming Events

Всички събития

Световен лидер при висококачествените

аналитични инструменти, масспектрометри, металография,оптични системи и консумативи

Повече от 75 години, клиентите по цял свят се доверяват на LECO, които предоставят аналитични решения за редица приложения и пазари, в това число за материали от минно-добивната промишленост и метали, за селското стопанство и околната среда, енергията и горивата, храните и напитките и медико-биологичните науки (фармацевтика, метаболомика, криминалистика /токсикология, анализи на вкусове/аромати).